საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის II საერთაშორისო კონგრესი

    <ul>
                <li>
          <a href="javascript:;" data-filter="*">
            სურათები            </a>
        </li>
              </ul>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/01-4.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/01-4.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/07-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/07-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/020-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/020-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/0200-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/0200-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45642436_1919729221395417_3309567606339403776_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45642436_1919729221395417_3309567606339403776_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/03-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/03-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/02-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/02-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/08-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/08-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/033-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/033-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/090-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/090-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/010.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/010.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/06-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/06-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45643868_1919723224729350_2926918266880262144_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45643868_1919723224729350_2926918266880262144_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45559893_1919721738062832_6450824760132632576_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45559893_1919721738062832_6450824760132632576_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45677061_1919733428061663_2773380590571880448_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45677061_1919733428061663_2773380590571880448_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45698869_1919732568061749_1133020911079784448_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45698869_1919732568061749_1133020911079784448_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45695773_1919733871394952_2164503456637779968_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45695773_1919733871394952_2164503456637779968_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45683741_1919730318061974_970443011513122816_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45683741_1919730318061974_970443011513122816_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45685745_1919724354729237_2665487863885332480_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45685745_1919724354729237_2665487863885332480_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45713906_1919732978061708_5643127323709407232_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45713906_1919732978061708_5643127323709407232_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45719546_1921221551246184_4289134047512231936_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45719546_1921221551246184_4289134047512231936_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1814" height="914" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45709292_1919730808061925_5234697936977264640_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45709292_1919730808061925_5234697936977264640_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45688892_1919722021396137_3537251669605613568_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45688892_1919722021396137_3537251669605613568_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45708489_1919730268061979_2068352375969546240_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45708489_1919730268061979_2068352375969546240_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45702860_1921222024579470_2751904912278290432_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45702860_1921222024579470_2751904912278290432_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45703858_1919734201394919_162281263355396096_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45703858_1919734201394919_162281263355396096_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848215_1921258817909124_8537148769622294528_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848215_1921258817909124_8537148769622294528_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45864695_1921239701244369_4178059055002025984_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45864695_1921239701244369_4178059055002025984_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45876462_1921239344577738_2589808422710935552_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45876462_1921239344577738_2589808422710935552_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45860726_1921223694579303_7541318502775259136_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45860726_1921223694579303_7541318502775259136_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45862511_1921223724579300_8791075078772097024_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45862511_1921223724579300_8791075078772097024_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45874242_1919732314728441_7640846179357425664_n-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45874242_1919732314728441_7640846179357425664_n-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45863299_1921240604577612_2445541343116656640_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45863299_1921240604577612_2445541343116656640_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45867947_1921222984579374_1355225674113089536_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45867947_1921222984579374_1355225674113089536_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45887237_1921279494573723_5738455282485297152_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45887237_1921279494573723_5738455282485297152_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45882135_1921279704573702_465314918602637312_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45882135_1921279704573702_465314918602637312_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45919572_1921270614574611_800222432391593984_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45919572_1921270614574611_800222432391593984_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45890264_1921270607907945_1099795486459559936_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45890264_1921270607907945_1099795486459559936_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/coveri-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/coveri-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46061903_1921222161246123_2064297879597481984_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46061903_1921222161246123_2064297879597481984_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46022131_1921223514579321_8888652393525280768_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46022131_1921223514579321_8888652393525280768_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46042388_1921239761244363_467272281228312576_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46042388_1921239761244363_467272281228312576_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46013263_1921249937910012_6690431884540772352_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46013263_1921249937910012_6690431884540772352_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45954275_1921278064573866_2456021591599874048_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45954275_1921278064573866_2456021591599874048_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45811943_1921271177907888_191219460210688000_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45811943_1921271177907888_191219460210688000_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45748912_1921271271241212_3941196260077207552_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45748912_1921271271241212_3941196260077207552_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46049510_1921258977909108_1611836866103869440_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46049510_1921258977909108_1611836866103869440_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45815669_1921239594577713_5159333660503048192_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45815669_1921239594577713_5159333660503048192_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45743110_1921239824577690_403043282994593792_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45743110_1921239824577690_403043282994593792_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765399_1921240027911003_6513994451927433216_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765399_1921240027911003_6513994451927433216_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45719575_1919729894728683_650008055747969024_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45719575_1919729894728683_650008055747969024_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765382_1919729708062035_7613308970769317888_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765382_1919729708062035_7613308970769317888_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45757352_1921259411242398_1243421958796738560_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45757352_1921259411242398_1243421958796738560_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45776071_1921279891240350_1010434804920877056_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45776071_1921279891240350_1010434804920877056_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45803862_1921279714573701_4804978869805252608_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45803862_1921279714573701_4804978869805252608_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45844635_1919722654729407_5061467371760254976_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45844635_1919722654729407_5061467371760254976_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45725348_1921257527909253_5342323147330813952_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45725348_1921257527909253_5342323147330813952_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45742664_1921257517909254_2849944550196117504_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45742664_1921257517909254_2849944550196117504_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848215_1921258817909124_8537148769622294528_n-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848215_1921258817909124_8537148769622294528_n-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45860726_1921223694579303_7541318502775259136_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45860726_1921223694579303_7541318502775259136_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45708485_1921260344575638_5800997367889002496_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45708485_1921260344575638_5800997367889002496_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45776570_1921260091242330_2069539294476763136_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45776570_1921260091242330_2069539294476763136_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45785923_1921260237908982_7702303626605101056_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45785923_1921260237908982_7702303626605101056_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45809639_1919728591395480_7016519803246477312_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45809639_1919728591395480_7016519803246477312_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732304_1921221837912822_7605739567651487744_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732304_1921221837912822_7605739567651487744_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45793301_1921282451240094_7216612403897696256_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45793301_1921282451240094_7216612403897696256_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45681249_1921282314573441_8336408152895389696_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45681249_1921282314573441_8336408152895389696_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848163_1921281654573507_6627518963070795776_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45848163_1921281654573507_6627518963070795776_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45844646_1921281501240189_944135228723560448_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45844646_1921281501240189_944135228723560448_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45759036_1919729881395351_3229247693519847424_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45759036_1919729881395351_3229247693519847424_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45762176_1919720654729607_8452878736725901312_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45762176_1919720654729607_8452878736725901312_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765391_1921239751244364_8120132476250095616_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45765391_1921239751244364_8120132476250095616_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795657_1919733204728352_3288031974597328896_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795657_1919733204728352_3288031974597328896_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45782422_1919723578062648_441025074657492992_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45782422_1919723578062648_441025074657492992_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45752572_1921277664573906_3773087623749304320_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45752572_1921277664573906_3773087623749304320_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45797661_1921278124573860_4317773349003460608_n-4.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45797661_1921278124573860_4317773349003460608_n-4.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45798002_1921281987906807_2169638107220017152_n-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45798002_1921281987906807_2169638107220017152_n-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795423_1919722914729381_6987768832605552640_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795423_1919722914729381_6987768832605552640_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45791224_1919722734729399_3954359209558016_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45791224_1919722734729399_3954359209558016_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45798325_1921223641245975_7603022043059060736_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45798325_1921223641245975_7603022043059060736_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45720687_1921240071244332_24573221592367104_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45720687_1921240071244332_24573221592367104_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45688913_1919724168062589_3275474654159962112_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45688913_1919724168062589_3275474654159962112_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/05-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/05-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45654836_1919728898062116_7958641770345005056_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45654836_1919728898062116_7958641770345005056_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45669408_1919724914729181_2088585786512375808_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45669408_1919724914729181_2088585786512375808_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45731012_1921223891245950_4627498786636169216_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45731012_1921223891245950_4627498786636169216_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45723497_1919722178062788_3489579766003007488_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45723497_1919722178062788_3489579766003007488_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45676982_1919732281395111_8262611702692970496_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45676982_1919732281395111_8262611702692970496_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732292_1919729714728701_3362341003376721920_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732292_1919729714728701_3362341003376721920_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732309_1921271311241208_7613017488518807552_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45732309_1921271311241208_7613017488518807552_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45748362_1921270854574587_8147970225174740992_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45748362_1921270854574587_8147970225174740992_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/photo01-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/photo01-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45770966_1921222561246083_4482604809320398848_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45770966_1921222561246083_4482604809320398848_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45759632_1921221367912869_6998802509099696128_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45759632_1921221367912869_6998802509099696128_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45736533_1921222251246114_7627368765256105984_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45736533_1921222251246114_7627368765256105984_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45828583_1921250941243245_6020390374747406336_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45828583_1921250941243245_6020390374747406336_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45739905_1919725121395827_1646890439258669056_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45739905_1919725121395827_1646890439258669056_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45743108_1919726121395727_8723166951423082496_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45743108_1919726121395727_8723166951423082496_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795673_1921248491243490_5781056474683801600_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45795673_1921248491243490_5781056474683801600_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45767891_1921250931243246_8831655488857833472_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45767891_1921250931243246_8831655488857833472_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45423731_1921223474579325_3899564828544466944_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45423731_1921223474579325_3899564828544466944_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45696430_1919731744728498_1490025181203136512_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45696430_1919731744728498_1490025181203136512_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45801784_1921281817906824_2054024180386496512_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45801784_1921281817906824_2054024180386496512_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45788048_1921222774579395_2983362559580569600_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45788048_1921222774579395_2983362559580569600_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46043103_1921248441243495_2185739239533051904_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46043103_1921248441243495_2185739239533051904_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45943126_1921252017909804_843841261256310784_n-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45943126_1921252017909804_843841261256310784_n-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45970607_1921220147912991_2075314401992245248_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45970607_1921220147912991_2075314401992245248_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1347" height="2038" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45956499_1919732464728426_3177938820200923136_n.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45956499_1919732464728426_3177938820200923136_n.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2038" height="1347" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45767859_1921251217909884_2283235229080485888_n-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/45767859_1921251217909884_2283235229080485888_n-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1920" height="1122" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46028798_1921251524576520_9107632593896996864_n-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/46028798_1921251524576520_9107632593896996864_n-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-7e1fd4c]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
      <button>
        მეტის ჩვენება          
      </button>
    <svg><use xlink:href="#fas-chevron-up" /></svg>