საქართველოს ბავშთა სტომატოლოგების ასოციაციის I საერთაშორისო კონგრესი


საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის II საერთაშორისო კონგრესი


საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის III საერთაშორისო კონგრესი