საკონტაქტო ინფორმაცია

      <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-phone-alt" /></svg>        
      <h4>
           +995 511 10 10 97         
      </h4>
      <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-envelope" /></svg>        
      <h4>
          gapediatricdentistry@gmail.com         
      </h4>
      <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-map-marker-alt" /></svg>       
      <h4>
          თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70ბ          
      </h4>
    <iframe frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"
        src="https://maps.google.com/maps?q=%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%2C%20%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%90-%E1%83%A4%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%96.%2070%E1%83%91%20%20&t=m&z=9&output=embed&iwloc=near"
        title="თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70ბ "
        aria-label="თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70ბ "
    ></iframe>