საქართველოს ბავშთა სტომატოლოგების ასოციაციის I საერთაშორისო კონგრესი

    <ul>
                <li>
          <a href="javascript:;" data-filter="*">
            სურათები            </a>
        </li>
              </ul>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674675_1524618750906468_8159029517570544679_o-4.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674675_1524618750906468_8159029517570544679_o-4.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674670_1524615950906748_6270751530137651688_o-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674670_1524615950906748_6270751530137651688_o-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736031_1524975107537499_4445113202782916843_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736031_1524975107537499_4445113202782916843_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675065_1524618874239789_7198751341837818435_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675065_1524618874239789_7198751341837818435_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23669110_1524636660904677_5793660205792349637_o-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23669110_1524636660904677_5793660205792349637_o-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736309_1524975547537455_2911596972798744677_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736309_1524975547537455_2911596972798744677_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736250_1524616094240067_3898978818130533701_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736250_1524616094240067_3898978818130533701_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675074_1524625880905755_2914268127841042217_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675074_1524625880905755_2914268127841042217_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674947_1524977717537238_3553619263421810203_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674947_1524977717537238_3553619263421810203_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674688_1524667447568265_1520264604901234015_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674688_1524667447568265_1520264604901234015_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674750_1524966034205073_8037452471702104194_o-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674750_1524966034205073_8037452471702104194_o-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845964_1524977380870605_6943901404402857499_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845964_1524977380870605_6943901404402857499_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675069_1524637064237970_8171795654991315571_o-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675069_1524637064237970_8171795654991315571_o-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736004_1524973697537640_1843005304794905491_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736004_1524973697537640_1843005304794905491_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736400_1524963000872043_3452666392922685290_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736400_1524963000872043_3452666392922685290_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674900_1524963117538698_5397772218940004522_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674900_1524963117538698_5397772218940004522_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736011_1524642474237429_6567987316285812928_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736011_1524642474237429_6567987316285812928_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23632814_1524665494235127_7969506224146114242_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23632814_1524665494235127_7969506224146114242_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736174_1524962220872121_2384015744974021894_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736174_1524962220872121_2384015744974021894_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737891_1524966480871695_5482091431262682584_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737891_1524966480871695_5482091431262682584_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737601_1524667170901626_5461652550502741323_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737601_1524667170901626_5461652550502741323_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737654_1524980687536941_3610391476447602185_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737654_1524980687536941_3610391476447602185_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737608_1524970420871301_3203734899884173865_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737608_1524970420871301_3203734899884173865_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736211_1524642334237443_6059375219764861484_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736211_1524642334237443_6059375219764861484_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736413_1524975510870792_2432525394315119254_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736413_1524975510870792_2432525394315119254_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737792_1524973970870946_6444958252130366915_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737792_1524973970870946_6444958252130366915_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737683_1524607904240886_7067225115577486877_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737683_1524607904240886_7067225115577486877_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736179_1524974810870862_3279276871387993172_o-4.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736179_1524974810870862_3279276871387993172_o-4.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675054_1524976947537315_1186382881321965523_o-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675054_1524976947537315_1186382881321965523_o-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23669126_1524641510904192_5746723065684109315_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23669126_1524641510904192_5746723065684109315_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736129_1524978214203855_5655648559195017608_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736129_1524978214203855_5655648559195017608_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674846_1524629637572046_8518269840886882263_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23674846_1524629637572046_8518269840886882263_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737891_1524966480871695_5482091431262682584_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737891_1524966480871695_5482091431262682584_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675003_1524984124203264_1231029436606424370_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23675003_1524984124203264_1231029436606424370_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736300_1524965914205085_7377428791466835226_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736300_1524965914205085_7377428791466835226_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737966_1524984237536586_8050862765496358476_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737966_1524984237536586_8050862765496358476_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783395_1524621967572813_9126425198196683267_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783395_1524621967572813_9126425198196683267_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800025_1524615947573415_5560358063698889967_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800025_1524615947573415_5560358063698889967_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826168_1524978017537208_6948814880960215562_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826168_1524978017537208_6948814880960215562_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783444_1524669757568034_1158338414613184477_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783444_1524669757568034_1158338414613184477_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800147_1524642130904130_6686385682135280439_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800147_1524642130904130_6686385682135280439_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845744_1524977107537299_3969429898689142490_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845744_1524977107537299_3969429898689142490_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826356_1524978600870483_1214661685591112963_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826356_1524978600870483_1214661685591112963_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845866_1524962894205387_6569669414511367182_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23845866_1524962894205387_6569669414511367182_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800271_1524978757537134_8049156901100059182_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800271_1524978757537134_8049156901100059182_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826156_1524667034234973_3909308014464016727_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23826156_1524667034234973_3909308014464016727_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800318_1524981940870149_3889275841973431929_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800318_1524981940870149_3889275841973431929_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800141_1524962890872054_4686657185668284562_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800141_1524962890872054_4686657185668284562_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800065_1524642140904129_3958153397319406578_o-1.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800065_1524642140904129_3958153397319406578_o-1.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800123_1524983144203362_1282522326609112664_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800123_1524983144203362_1282522326609112664_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800068_1524981364203540_693059287919545659_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23800068_1524981364203540_693059287919545659_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783733_1524972264204450_6287358555739452173_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783733_1524972264204450_6287358555739452173_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783774_1524980304203646_1125713579779558863_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783774_1524980304203646_1125713579779558863_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783687_1524666037568406_4414822944630491227_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783687_1524666037568406_4414822944630491227_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23799992_1524669547568055_3045495673015954627_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23799992_1524669547568055_3045495673015954627_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737905_1524960950872248_6955327568290124083_o-2.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737905_1524960950872248_6955327568290124083_o-2.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737696_1524962217538788_7628847046418369948_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23737696_1524962217538788_7628847046418369948_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="2048" height="1365" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783670_1524668797568130_944105296094003427_o-3.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783670_1524668797568130_944105296094003427_o-3.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1365" height="2048" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736297_1524962114205465_3671192160403722095_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23736297_1524962114205465_3671192160403722095_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1365" height="2048" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783654_1524981194203557_694191516707152200_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23783654_1524981194203557_694191516707152200_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
              <img width="1365" height="2048" src="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23847094_1524980077537002_2034029792600516555_o.jpg" alt="" loading="lazy" />              
        <a href="https://gapd.ge/wp-content/uploads/2022/08/23847094_1524980077537002_2034029792600516555_o.jpg" data-rel="prettyPhoto[premium-grid-9886656]">
            <svg aria-hidden="true"><use xlink:href="#fas-search" /></svg>           
        </a>
      <button>
        მეტის ნახვა         
      </button>
    <svg><use xlink:href="#fas-chevron-up" /></svg>